Order Rhipidiales

From biota
Jump to navigationJump to search

Family Rhipidiaceae Sparrow ex Cejp.

Genus Mindeniella Kanouse

  • Mindeniella asymmetrica J.W. Johnson – freshwater, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; saprotroph; sporadic (Кузнецов, 2003).

Genus Rhipidium Cornu

  • Rhipidium americanum Thaxt. – freshwater, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; saprotroph; sporadic (Кузнецов, 2003).
  • Rhipidium interruptum Cornu – freshwater, Vodoprovodnoye (Potable water) Lake; saprotroph; common (Кузнецов, 2003).

Genus Sapromyces Fritsch

  • Sapromyces androgynus Thaxt. – freshwater; saprotroph; rare (Кузнецов, 2003).
  • Sapromyces cf. elongatus (Cornu) Thaxt. – freshwater; saprotroph; rare (Кузнецов, 2003: S. elongatus (Cornu) Coker).

Family Lagenaceae J. Schröt.

Genus Pythiella Couch

  • Pythiella besseyi (Sparrow & Ellison) Sparrow – freshwater; parasite on Olpidiopsis; rare (Кузнецов, 2003).

rus:Порядок Rhipidiales